Tel. 03/455.42.25 | info@lucgeens.be
Lerenveld 14 | 2547 Lint
DAKWERKEN

Wij hebben als bedrijf 25 jaar ervaring in het plaatsen en vernieuwen van daken. Er zijn veel verschillende systemen en materialen waar u als klant voor kan kiezen. Dit aanbod is natuurlijk veel te ruim om helemaal toe te lichten. Toch zijn er een aantal systemen die wij de afgelopen 25 jaar regelmatig gebruikt hebben en die wij hieronder in het kort zullen bespreken.

Platte daken
Wij werken al meer dan 20 jaar met de duurzame Soprema-roofings (www.soprema.be). We garanderen dan ook een perfecte waterdichtheid met dit materiaal. Indien u samen met het plaatsen van een nieuw dakmembraan ook geïnteresseerd bent in het plaatsen van isolatie, dan zijn er twee plaatsingsmethodes:
  • Het omgekeerd dakprincipe
    Hierbij wordt eerst een dampscherm geplaatst onder de vorm van één laag roofing. Daarop wordt het isolatiemateriaal geplaatst. Hierover wordt dan het waterdichtingsmembraam geplaatst onder de vorm van twee lagen sbs-roofing. De laatste laag is voorzien van een beschermingslaag, nl. leislag. Deze laag beschermt o.a. tegen UV-straling.

  • Het warme dakprincipe
    Hierbij wordt eerst het waterdichtingsmembraam geplaatst onder de vorm van twee lagen sbs-roofing. De laatste laag is voorzien van een beschermingslaag onder de vorm van leislag. Hierover worden de isolatieplaten geplaatst. Uiteindelijk wordt er een worteldoek met daarop een ballast onder de vorm van dakgrind geplaatst.

Indien de oude dakconstructie uit hout bestaat, wordt deze altijd nagekeken op gebreken. Als die er zouden zijn, wordt tijdens de werken met de klant besproken hoe we deze gaan oplossen.

Zadeldaken
Bij het renoveren van uw zadeldak zullen we altijd eerst bekijken wat de staat van de daktimmer is. Indien deze vervangen moet worden, kunnen we in functie van de dakbedekking en de wensen van de klant opteren voor een spanten- of een kepertimmer. Een derde concept is werken met sandwich- of openschalige isolatiepanelen. Hierbij geven we verder wat meer uitleg.
Hierover wordt dan een dampdoorlatend en waterdicht onderdak geplaatst. Nadat de stoflatten en gedrengte panlatten zijn geplaatst, heeft u als klant een groot aantal keuzes in materiaal voor de dakdichting. Hieronder vindt u enkele links naar merken van dakpannen, leien, etc.

Indien u ook geïnteresseerd bent om uw zadeldak te isoleren, zijn er drie mogelijkheden:

  • We kunnen opteren om tussen de spanten of kepers van uw daktimmer een minerale wol (glaswol of rotswol) te plaatsen, bijvoorbeeld van het merk Rockwool.

  • Een veel gebuikt systeem is het sarkingdak. Hierbij wordt de opbouw van uw zadeldak licht veranderd. Omdat we werken met volle PIR-isolatieplaten worden deze langs de buitenkant over de daktimmer geplaatst. We plaatsen op de bestaande of nieuwe daktimmer eerst een dampscherm. Daarna komen de PIR-isolatieplaten waarop het onderdak wordt geplaatst. Meer informatie hierover vindt u bovenaan.

  • Men kan ook opteren voor sandwich- of openschalige isolatiepanelen. Dit systeem is alleen interessant als u uw daktimmer wilt vervangen of deze vervangen moet worden! Na het verwijderen van de oude daktimmer worden er nieuwe gordingen geplaatst (dit zijn de dwarsbalken in uw dak die evenwijdig lopen met de voorkant van uw woning). Hierop worden dan de panelen bevestigd die zowel de isolerende als de dragende functie van het dak op zich nemen. Hierna is de plaatsing van de dakdichting dezelfde als hierboven vermeld.

Hieronder geven we nog enkele links mee van fabrikanten van isolatiematerialen:

Een grote meerwaarde aan de kamers onder uw zadeldak zijn natuurlijk dakramen. Hiervoor werken wij al meer dan 25 jaar met Velux. Voor meer informatie kunt u altijd terecht op de website van deze fabrikant: www.velux.be.

Er moet natuurlijk ook aandacht besteed worden aan de afwerking van uw dak, bv. de afwerking van de bakgoten en/of dakkapellen en de zijkanten van uw woning. Hiervoor zijn ook weer meerdere afwerkingsmethodes mogelijk. Men kan bijvoorbeeld opteren voor hout, Operalplaat (vezelcementplaat van Eternit), Rockpannel, Sidings Cedral, leien, etc. Voor meer info over de verschillende materialen kan u altijd terecht op de hierboven vermelde sites van de fabrikanten.

Een probleem dat zich door de nieuwe isolatienormen meer en meer voordoet en waar u als klant niet altijd meteen aan denkt, zijn hoogteverschillen die we bekomen door de dikte van de isolatie. Dit probleem bespreken wij op voorhand en zullen we zo efficiënt mogelijk oplossen.


Voor


NaVoor


NaVoor


Na